Stichting de Grasboom paraplu voor ouderinitiatieven

Stichting De Grasboom ondersteunt 11 ouderinitiatieven waar 133 jongvolwassenen met een diagnose in het autisme spectrum helemaal op zichzelf kunnen wonen. Onder de paraplu van De Grasboom werken ouders, jongeren en naastbetrokkenen samen en creëren geschikte woonruimte waar begeleiding op maat aanwezig is. Ouder/ familieparticipatie is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van de ouderinitiatieven.

Waar komt de naam Grasboom vandaan?

Wonen

De Grasboom is er voor jongeren met autisme die op eigen benen willen staan. Die prettig, veilig én op zichzelf willen wonen. In een eigen appartement, in een veilige omgeving, met begeleiding in de buurt én een professioneel vangnet om zich heen. En wie zonder begeleiding verder kan, gaat weer ergens anders wonen.

Lees verder : Wonen en begeleiding zijn onlosmakelijk verbonden

Maatwerkbegeleiding

Wonen bij de Grasboom = kiezen voor begeleiding. Veel (jong) volwassenen met een vorm van autisme hebben vaak al een lastige weg afgelegd voordat zij de stap zetten om zich aan te sluiten bij een ouderinitiatief. Door de ervaring van ouders in hun zoektocht naar de juiste begeleiding, weten zij als geen ander wat er nodig is voor hun kind. Het streven is dan ook om, samen met een door ouders geselecteerde zorgleverancier, de juiste begeleiding te bieden binnen de woonvorm.

Lees verder : Maatwerkbegeleiding

Onze locaties

Er zijn 11 locaties verspreid over de regio’s Amersfoort, Ede, Haarlemmermeer, Hilversum en Utrecht. Iedere locatie heeft een eigen stichting, met een eigen bestuur, gevormd door de ouders van de bewoners. Deze zelfstandig opererende besturen bepalen met de inbreng van ouders en bewoners de gang van zaken. Zo ontstaat in iedere locatie een ‘couleur locale’.

Lees verder : Grasboom locaties