Aanmelden wachtlijst

Aanmelden wachtlijst

Klik hier om je aan te melden

De Grasboom zet zich in voor ouderinitiatieven voor jongvolwassenen met autisme die graag zelfstandig willen wonen met begeleiding op maat. De wooninitiatieven zijn tot stand gekomen door de inzet van ouders / verzorgers van een zoon of dochter met autisme.

Deze inzet is een waarborg voor continuïteit, kwaliteit van zorg, wonen en kostenbeheersing.

Als je als ouder (aanmelder) je kind (kandidaat) wilt aanmelden voor een woonproject is het goed te realiseren dat jouw persoonlijke inzet en activiteit in dat woonproject noodzakelijk is, op welke wijze je dan ook die inzet ook invult.

Verschillende projectprofielen van de Grasboom locaties

De ouderinitiatieven van de Grasboom vertonen onderling verschillen. Dit komt omdat ouders en bewoners zelf hun project vorm geven. Naast verschillen op locatie verschillen ook de appartementen, de huren, de servicekosten en geselecteerde zorgleveranciers.

Vergelijk de locaties

Aanmeldingsprocedure

De Grasboom streeft naar een evenwichtige groep samenstelling voor elke locatie met juiste en passende begeleiding. Daarom stellen wij, bij de aanmelding procedure, een aantal vragen die van belang voor een plaatsing op de wachtlijst.

Alle antwoorden op onze vragen behandelen wij als zeer vertrouwelijke informatie.

Binnen 30 dagen na ontvangst van je aanmelding ontvang je een reactie van onze wachtlijst-commissie en krijg je uitsluitsel over je deelname op de wachtlijst.

Een aanmelding leidt niet vanzelfsprekend tot deelname op de wachtlijst van de Grasboom.

Klik hier om je aan te melden