Aanmelden wachtlijst

Aanmelden wachtlijst

Klik hier om je aan te melden

De Grasboom zet zich in voor ouderinitiatieven voor jongvolwassenen met autisme die graag zelfstandig willen wonen met begeleiding op maat. De wooninitiatieven zijn tot stand gekomen door de inzet van ouders / verzorgers van een zoon of dochter met autisme.

Deze inzet is een waarborg voor continuïteit, kwaliteit van zorg, wonen en kostenbeheersing.

Als je als ouder (aanmelder) je kind (kandidaat) wilt aanmelden voor een woonproject is het goed te realiseren dat jouw persoonlijke inzet en activiteit in dat woonproject noodzakelijk is, ongeacht op welke wijze je die inzet invult.

Verschillende projectprofielen van de Grasboom locaties

De ouderinitiatieven van de Grasboom vertonen onderling verschillen. Dit komt omdat ouders en bewoners zelf hun project vorm geven. Naast verschillen op locatie verschillen ook de appartementen, de huren, de servicekosten en geselecteerde zorgleveranciers.

Vergelijk de locaties

Aanmeldingsprocedure

De Grasboom streeft naar een evenwichtige groep samenstelling voor elke locatie met juiste en passende begeleiding. Daarom stellen wij, bij de aanmelding procedure, een aantal vragen die van belang voor een plaatsing op de wachtlijst.

Alle antwoorden op onze vragen behandelen wij als zeer vertrouwelijke informatie. De vragenformulieren komen uitsluitend bij de Wachtlijstcommissie terecht en worden alleen gedeeld met de Intake-commissie / zorgverlener bij aanmelding voor een woning.

Binnen 30 dagen na ontvangst van je aanmelding ontvang je een reactie van onze wachtlijst-commissie en krijg je uitsluitsel over je deelname op de wachtlijst.

Een aanmelding leidt niet vanzelfsprekend tot deelname op de wachtlijst van de Grasboom.

Klik hier om je aan te melden

Wachtlijst en entree-kosten

Na betaling van € 50,- entreegeld komt je naam met inschrijfnummer op de wachtlijst te staan. De datum van ontvangst van het entreegeld is jouw formele inschrijfdatum. Om op de wachtlijst te kunnen blijven staan vraagt de Grasboom jaarlijks een bijdrage van € 25,-.

Zodra er een woning vrijkomt bij een van de locaties ontvangen alle deelnemers een direct-mail waarin nieuw woningaanbod wordt aangekondigd. Degenen, die het langst op de lijst staan, worden het eerst uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Er volgt een kennismakingsgesprek en een intake van de zorgleverancier van het betreffende project.

Als de intake positief verloopt, volgt er een gesprek met de kandidaat en diens ouders met de intake-commissie en/ of het bestuur die de beslissing neemt tot plaatsing.

Als je beschikking Beschermd Wonen met Pgb (Wmo) al op orde is, is de kans groter om geplaatst te worden dan een kandidaat, die dat (nog) niet op orde heeft. Dit heeft te maken met de gemiddelde doorlooptijd bij het aanvragen van een beschikking (Wmo/gemeente) of Zorgindicatie ZZP (Wlz/Ciz en zorgkantoor). Het is raadzaam om in vroeg stadium alvast een ‘voorlopige beschikking’ aan te vragen bij de gemeente waar je woont (Wmo) of bij het Ciz (Wlz).

Zie ook: Invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Wmo)