Een toekomstbestendig ouderinitiatief: hoe doe je dat?

Bij Pgb-gefinancierde ouderinitiatieven staat de eigen regie centraal. Ouders willen zelf de kwaliteit van de zorg en begeleiding kunnen beoordelen en bewaken.

Hoe doe je dat?

Wat is er eigenlijk nodig om een ouderinitiatief te starten? En hoe zorg je dat het blijft bestaan? Ook als de ouders er niet meer zijn? Welke problemen kom je tegen, hoe kom je aan bewoners, hoe vind ik een ouderinitiatief? Wie kan je helpen als je een ouderinitiatief wilt opzetten?

Dat zijn vragen die aan de orde komen op het symposium Kwaliteit in Eigen Regie.

Symposium Kwaliteit in Eigen Regie

Het symposium wordt voor en door ouderinitiatieven georganiseerd door WoondroomZorg. WoondroomZorg bestaat dit jaar 12,5 jaar en wil dat vieren met en voor ouderinitiatieven.

Samen met De Grasboom, Naar Keuze, Kans Plus, Per Saldo, RPSW, Chapeau Woonkringen, Mijn Eigen Thuis en een groot aantal ouderinitiatieven is er een inspirerend programma uitgewerkt.

Inbreng komt van ouderinitiatieven, de genoemde organisaties, VWS, Client-ondersteuning Plus, MEE-Wonen en vele anderen.  Dankzij financiële ondersteuning van VWS is deelname aan het symposium gratis.

Inschrijving via de website Kwaliteit in Eigen Regie

Datum: 16 november 2019, van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie: Restaurant De Betuwe – Hoog Kellense weg 7 – Tiel

Programma Symposium Kwaliteit in Eigen Regie