Eigen regie in een wooninitiatief

Als je in een wooninitiatief woont en samen met anderen zorg ontvangt, kan het best lastig zijn om zelf de regie te houden over hoe je leeft. Jij hebt immers wensen, je familie denkt mee en je hebt rekening te houden met huisregels en medebewoners. Juist door goede afspraken te maken, ervaar je vaak de meeste vrijheid. En om je daarbij te helpen is er nu de website GesprekEigenRegie.nl

Op GesprekEigenRegie.nl kun je eenvoudig een persoonlijke vragenlijst maken met onderwerpen die je kunt bespreken.

Denk aan vragen als: hoe wordt het dagritme bepaald? Heb ik een vast aanspreekpunt voor zorg en begeleiding? En kan ik zelf ideeën aandragen?

GesprekEigenRegie.nl richt zich o.a. op mensen met psychiatrische problematiek. Het maakt niet uit of je al in een kleinschalig wooninitiatief woont of dat je dat van plan bent. Ook naasten kunnen deze website gebruiken om afspraken te maken met een wooninitiatief.

Kijk en ontdek

Kijk maar eens rond op deze website en vul de vragenlijst in; je krijgt wat meer zicht op de mogelijkheden van eigen regie in jouw wooninitiatief. Daarnaast kan het wooninitiatieven helpen om meer invulling te geven aan de eigen regie van de bewoners.

Bron: website GesprekEigenRegie.nl

Onderzoek en realisatie: bureau HHM