Geen toekenning Pgb-Wlz in wooninitiatief?

Pgb budgethouders die onder de Wlz vallen (dus niet onder de Wmo) kunnen hun Pgb verliezen als zij uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Het zorgkantoor kan onder deze omstandigheid een pgb weigeren en de zorg in natura (ZIN) toekennen.

De gecontracteerde zorgaanbieder neemt in dat geval de zorgregie over. Tot nu toe werd deze maatregel toegepast bij thuiswonenden. Budgethouders in een wooninitiatief kregen nog altijd een Pgb toegekend, al werd er bij één, ook door het zorgkantoor gecontracteerde zorgverlener zorg ingekocht. Daar lijkt verandering in te komen.

Zorgkantoren mogen het Pgb weigeren en ZIN aanbieden indien de zorg uitsluitend wordt ingekocht bij één aanbieder die door het zorgkantoor is gecontracteerd. Bij PerSaldo komen steeds vaker geluiden binnen we dat zorgkantoren deze regel meer en meer strikt gaan toepassen als het gaat om nieuwe bewoners van pgb-wooninitiatieven. Het zorgkantoor staat daarmee in haar recht.

Het Pgb biedt voor bewoners in onze wooninitiatieven meer eigen regie en de mogelijkheid om passende ondersteuning en begeleiding in te kopen en sluit aan bij onze zorgvisie.

Het wegvallen vaan een Pgb kan leiden tot de situatie dat er binnen een wooninitiatief twee soorten bewoners gaan bestaan: de een met een Pgb en eigen regie, de ander met zorg in natura (ZIN), zonder eigen regie. Een onwenselijke en moeilijk werkbare situatie.

Hoewel binnen de Grasboom wooninitiatieven het overgrote deel van de bewoners een Pgb vanuit de Wmo ontvangt en slechts ca. 4% vanuit de Wlz, is het toch belangrijk alert te zijn op deze ontwikkeling in verband met de continuïteit van de projecten.

Meer informatie over dit onderwerp: PerSaldo