Grasboom ASS 35+ presenteert Bidbook

Vanuit de initiatiefgroep Grasboom 35 + is in de achterliggende periode hard gewerkt aan een bidbook. Een eerste aanzet hiervoor is toegevoegd in de menu-balk van deze website.

Waarom een Bidbook?

Een Bidbook is een uitgeschreven voorstel met het doel om een project te realiseren en de vraag te beantwoorden wat het project te bieden heeft (en wat niet), waarom het belangrijk is
dat het project er komt, voor wie het bestemd is en hoe de kans van slagen zo groot mogelijk gemaakt kan worden.

Een Bidbook biedt duidelijkheid aan degenen die gevraagd worden om een bijdrage te leveren bij het tot stand komen van het project.

De Stuurgroep en Werkgroepen van Grasboom 35+ denken hierbij aan gemeentes, wooncorporaties, zorgleveranciers, pers- en voorlichtingsfunctionarissen, belangenverenigingen voor en begeleiders van mensen met autisme, maar vooral voor potentiële bewoners en hun ouders/familie.

Het eerste gedeelte van het Bidbook is nu al te vinden op hun website en zal binnenkort worden aangevuld.

Naar Bidbook Grasboom ASS 35+