Grasboom helpt bij zoektocht naar initiatiefnemers voor nieuw wooninitiatief in Zeist

De Grasboom ondersteunt ouderinitiatieven met begeleiding op maat voor (jong) volwassenen met ASS. Vanuit die visie ondersteunen zij ook ouders die een nieuw wooninitiatief willen opzetten.

Initiatiefnemers gezocht voor nieuw wooninitiatief in Zeist

Simone Engelmann, moeder van Tobias, wil in Zeist een wooninitiatief starten voor jonge mensen met autisme en heeft daarvoor hulp gezocht bij De Grasboom.

Het idee voor een wooninitiatief kwam toen zij actief werd binnen een Harmelense stichting, die inmiddels groen licht heeft gekregen van de gemeente.

‘Als het in Harmelen lukt dan moet het in Zeist ook lukken’ was haar gedachte. Via Café Autentiek, wat ook door Simone is opgezet en waar elke maand een aantal jongeren met ASS en hun begeleiders samenkomen, bouwt ze aan haar netwerk. Een volgende stap is het samenstellen van een kerngroep die binnen de op te richten stichting de kar wil gaan trekken. Bij haar zoektocht naar initiatiefnemers heeft ze de hulp ingeroepen van de Grasboom.

Locatie in Zeist

Bij bestaande locaties in de regio Zeist, kunnen jongeren met autisme alleen wonen in de periode dat ze naar zelfstandigheid toe worden geleid. Niet elke autist is daar volgens Simone geschikt voor. Zoals haar 20-jarige zoon Tobias.

Op dit moment is nog geen concrete locatie in beeld. Er zijn wel ideeën waarmee de nieuw gevormde werkgroep, Locatie & Bouw, aan het werk is. Daarbij is de hulp van de gemeente en woningbouwcorporaties ingeroepen.

Bij het zoeken naar een locatie zal rekening worden gehouden met de woonwensen m.b.t. plek, buurt en de mogelijkheden tot participeren in en met de buurt. Ook zijn er wensen m.b.t. omgeving en voorzieningen in nabijheid van het wooninitiatief.

Oprichting van een stichting

Een eerste stap richting de oprichting van een stichting/ rechtsvorm is bij de startbijeenkomst op 23 mei j.l. gezet. Het streven is om voor het einde van het jaar een rechtsvorm te hebben. Op die wijze kan het ouderinitiatief als rechtspersoon op zoek gaan naar een passende locatie en financiën.

Initiatiefnemers attenderen via Grasboom wachtlijst

Voor ondersteuning bij de zoektocht naar enthousiaste initiatiefnemers heeft Simone aangeklopt bij de Grasboom met het verzoek deelnemers van de wachtlijst te attenderen op dit nieuwe project. Het is een kans voor ouders om mee te helpen bij het ontwikkelen van dit Zeister wooninitiatief en op die wijze een passende woonplek voor hun zoon of dochter te realiseren.

De Grasboom werkt hier graag aan mee. Alle deelnemers die op de Grasboom wachtlijst staan hebben een direct-mail ontvangen, waarin dit initiatief is aangekondigd.

Rol van de Grasboom

De Grasboom helpt dit nieuwe initiatief in de startfase. De kans dat dit ouderinitiatief ook een Grasboom-locatie wordt is afhankelijk, hoe in de toekomst, de visie van de initiatiefnemers gaat aansluiten bij de visie van de Grasboom.

Heb je belangstelling?

Je kunt je aanmelden en aansluiten bij dit initiatief door een bericht te sturen naar info@authentiekzeist.nl t.a.v. Simone Engelmann