van de Grasboom bestuurstafel

Van de Grasboom bestuurstafel (5): nieuw bestuur

In de bestuursvergadering van 4 maart 2019 is het nieuwe 5-koppige bestuur geïnstalleerd. Ieder heeft een nieuw aandachtsgebied en verantwoordelijkheden, waarvoor de plannen en ambities zijn gepresenteerd. In deze Van de Grasboom bestuurstafel stellen de leden zich voor. Daarnaast doe ik kort verslag van andere ontwikkelingen. Ons motto is: slagvaardig aan het werk!

Bestuursleden stellen zich voor

  • Patrick Lauwers, blijft voorzitter. Is verantwoordelijk voor de contacten naar buiten en is het aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven. Patrick gaat een rondje maken langs alle projecten, gaat in gesprek met voorzitter en andere bestuursleden en inventariseert wensen en behoeften
  • Therese Lohmann, blijft secretaris. Is  verantwoordelijk voor zorg en WLC (wachtlijstcommissie). Therese organiseert o.a. zorgcommissiemiddagen, de eerstkomende heeft als thema: hoe om te gaan met het spanningsveld tussen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg en respect houden voor de privacy van de bewoner.
  • Pieter Rem, wordt penningmeester. En is verantwoordelijk voor het naar binnen halen van kennis en zorgt er voor dat die kennis goed toegankelijk is voor alle stichtingen en ouders. De Grasboom wordt (of is al?) een echte kennisbank.
  • Cees Boutens, bestuurslid met als portefeuille: PR en Communicatie (PR en C) en fondsenwerving. Cees gaat samen met de werkgroep PR en C zorgen, dat de Grasboom als kenniscentrum goed op de kaart komt. Verder gaat hij een PowerPointpresentatie ontwikkelen voor nieuwe ouderinitiatieven en zorgen voor een `landingssite` op onze site voor deze nieuwe initiatieven.
  • Rudo Jockin, bestuurslid met als portefeuille juridische zaken en klachtencommissie. Tevens verantwoordelijk voor het beïnvloeden van beleidsmakers door de kracht van onze massa en onze expertise. Heeft zitting genomen in het bestuur van Per Saldo met als aandachtspunt wooninitiatieven. Gaat zich verder verdiepen in alle aspecten rond klachtenregelingen.

Missie bestuur: verbinding via commissies en ledenvergadering

De missie van het bestuur is nadrukkelijk de verbinding willen (blijven) zoeken met de aangesloten stichtingen. In de eerste plaats via de commissies, die immers bemenst worden vanuit de projecten en waarin ook een bestuurslid zitting neemt (gewoon als lid, niet perse als voorzitter). En in de tweede plaats door twee keer per jaar een ledenvergadering te houden, deels rondom een thema, deels om verantwoording af te leggen over de afgelopen periode en om nieuwe plannen voor de komende periode te presenteren.

Voldoende belangstelling voor Informatieavond Werkgroep 35+

De informatieavond op 21 februari jl. van de Werkgroep 35+, die was bedoeld om de belangstelling te peilen, is naar tevredenheid verlopen. Er waren rond de 25 belangstellenden: zowel ouders als brusjes als aspirant bewoners. De werkgroep gaat aan de slag met de diverse geopperde ideeën. Er wordt een vervolgavond gepland (nog onder voorbehoud) op 11 april 2019.

Afgeschermd deel voor communicatie beschikbaar op website

Op de website van De Grasboom komt per project de mogelijkheid beschikbaar voor een afgeschermd deel voor bewoners, begeleiders en ouders. Dat biedt de mogelijkheid om onderling gemakkelijk te communiceren en bijvoorbeeld het rooster van de begeleiding online in te kunnen zien.

Wellicht zijn er naar aanleiding van deze Van de Grasboom bestuurstafel nog vragen. Stel ze gerust en stuur even een email-bericht aan secretariaat@degrasboom.nl

Therese Lohmann

Eerder verschenen hier 4 afleveringen Van de Grasboom Bestuurstafel zoals o.a. Nieuw organisatiemodel op 2 februari  Je kunt de berichten vinden door de zoekfunctie te gebruiken.