Inschrijving op wachtlijst niet meer voor onbepaalde tijd

De eenmalige entreegeldregeling voor inschrijving op de wachtlijst van voor onbepaalde tijd, vervalt per 1 februari 2017. Vanaf die datum kun je je voor 1 jaar inschrijven bij De Grasboom.

De hoogte van het entreegeld, bij inschrijving op de wachtlijst, is verlaagd naar 50 euro. De inschrijving geldt voor 1 jaar en kan jaarlijks worden verlengd door overmaking van een bijdrage van 25 euro.

De nieuwe regeling geldt voor alle deelnemers op de wachtlijst, met uitzondering van deelnemers die in 2016 zijn ingeschreven. Voor hen geldt een overgangsregeling en zal de nieuwe regeling per 1 januari 2018 in gaan.

Op deze wijze wil de wachtlijstcommissie de wachtlijst updaten met kandidaten die belangstellend zijn en uitzien naar een woonplek met begeleiding die zij daarbij willen inkopen.

In de praktijk blijkt dat er bij vrijkomende woningen niet of nauwelijks gereageerd wordt door deelnemers op de wachtlijst. Hiervoor zijn vaak plausibele redenen; zo kan een kandidaat er nog niet aan toe zijn; of heeft hij/zij inmiddels een andere woonplek gevonden. Het komt helaas ook voor dat men zich vergeet uit te schrijven bij verhuizing. De kans bestaat dat er virtueel een lange wachtlijst ontstaat en belangstellenden zich om die reden niet aanmelden.

Een opvallende ontwikkeling in 2016 is dat juist nieuwe instromers relatief snel in aanmerking kwamen voor een woning.

Met behulp van de nieuwe regeling hoopt de commissie de wachtlijst blijvend te kunnen updaten, omdat deelnemers niet automatisch meer voor onbepaalde tijd op de wachtlijst staan, maar voor 1 jaar.

Hoe ziet de wachtlijst regeling er uit voor:

Deelnemers die voor 31 december 2015 zijn ingeschreven

Zij betaalden eenmalig 100 euro entreegeld en kunnen voortaan hun wachtlijstdeelname telkens voor 1 jaar verlengen door betaling van een jaarlijkse bijdrage van 25 euro.

Nieuwe instromers in 2016

Voor hen geldt een overgangsregeling. Zij betaalden 100 euro entreegeld in 2016 en kunnen per 1 januari 2018 hun inschrijving jaarlijks verlengen door betaling van een bijdrage van 25 euro

Nieuwe instromers in 2017

Voor hen geldt de nieuwe regeling en betalen 50 euro entreegeld bij inschrijving en kunnen hun inschrijving telkens na een jaar verlengen door betaling van een bijdrage van 25 euro.