Foto-header Kanselarij der Nederlandee Orden

Koninklijke onderscheiding voor oprichtster Woondroomzorg

Tijdens de Landelijke ouderinitiatievendag (14 mei 2022) in Gorinchem reikte Burgemeester Servaas Stoop van Geldermalsen een Koninklijke onderscheiding uit aan Hilly Rhebergen-Tissingh voor haar functie als directeur bij WoondroomZorg bv en haar enorme inzet voor de samenleving. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilly is oprichter van WoondroomZorg bv. Door haar groeide de organisatie uit tot driehonderd medewerkers en dertig aangesloten ouderinitiatieven waaronder vier Grasboom locaties . Hilly startte met WoondroomZorg in 2001 en werd toen penningmeester van de Stichting Woondroom Schiedam.

vlnr.Burgemeester Servaas Stoop, Hilly en Andre Rhebergen

Hilly is de drijvende kracht achter het ouderinitiatief om woongelegenheid te creëren voor jongvolwassenen met autisme. In 2005 werd de Stichting Woondroomontwikkeling opgericht en de doelgroep van de woonprojecten uitgebreid. Zij ontwikkelde mede de handleiding ‘Van Dromen naar Werkelijkheid’. Dat veel startende ouderinitiatieven nog steeds gebruiken.

Eigen zorgorganisatie

In 2007 besloot Hilly een eigen zorgorganisatie op te richten voor de ondersteuning van ouderinitiatieven: WoondroomZorg (WDZ). Vanaf 2013 voert zij samen met haar echtgenoot, Andre Rhebergen, de directie van WDZ. Ze vertaalt de zorgvraag van de ouders in een rooster. Zij voert persoonlijk maandelijks de eindcontrole uit over het besteden en verantwoorden van de Pgb-gelden. Dit doet zij voor alle dertig samenwerkingspartners en driehonderd medewerkers. WDZ verkreeg dankzij haar inzet in 2012 een WTZi-erkenning.

Onder WDZ is ook een project voor ambulante zorg en werkbegeleiding ondergebracht: Stichting Dagdromen. Dagdromen ontwikkelde tot een zelfstandige organisatie (Stichting Maatwerk Autisme, 2018) en verzorgt voor ruim zeventig mensen een zinvolle dagbesteding in de regio Maassluis.