Oproep van PerSaldo aan bewoners van Pgb-wooninitiatieven

Ben jij bewoner van een pgb wooninitiatief en staat het water je aan de lippen? Bewoners van wooninitiatieven hebben te maken met een stapeling van kosten, namelijk:

  • Stijgende zorgtarieven door gestegen (cao) lonen van zorgmedewerkers;
  • Een forse stijging van energiekosten met soms een gedeeltelijke compensatie, maar vaak ook niet;
  • Inflatie: eten en drinken maar ook andere kosten voor levensonderhoud zijn flink in prijs gestegen.

PerSaldo wil hier iets aan doen. Dat kan wanneer het probleem zichtbaar gemaakt wordt; met jouw hulp. Meld daarom je ervaring bij PerSaldo!

PerSaldo ontvangt steeds meer signalen dat bewoners van pgb wooninitiatieven en de wooninitiatieven zelf, veel moeite hebben om al deze kosten te kunnen betalen. Uitkeringen, (minimum) lonen, en pgb-tarieven stijgen in verhouding veel minder mee.

Wanneer bewoners hun wooninitiatieven-bijdrage niet meer kunnen betalen dan mist het wooninitiatief inkomsten. Het kan dan niet meer aan de eigen betalingsverplichtingen voldoen met alle gevolgen van dien.

Minister Helder schrijft in haar brief ‘Stand van zaken pgb’ van 23 december 2022 dat zij gemeenten wil helpen met het berekenen toereikende pgb tarieven. De manier waarop dat gebeurt moet uniform, uit te leggen en uit te voeren zijn. Om te kunnen bepalen wat toereikende pgb tarieven anno 2023 zijn, in de Wlz, de Wmo en de Zvw, hebben we jouw ervaringen nodig! PerSaldo geeft die informatie door aan het ministerie van VWS. En dat geldt ook voor je ervaringen met de stijgende energiekosten en de inflatie. Meld daarom jouw ervaringen met de loonkostenstijging, de gevolgen van de toegenomen energiekosten en de inflatie bij PerSaldo.

Ga naar de website en vul het formulier Meld je ervaring in. Kruis in het formulier aan dat je een melding doet over Kostenstijging pgb wooninitiatieven. En geef in het tekstblok aan:

  • Waar je mee te maken hebt; wat de kostenstijgingen zijn;
  • Welke gevolgen dat op de korte en lange termijn heeft;
  • Je telefoonnummer als PerSaddo contact met je op mag nemen

Meld jouw ervaring aan PerSaldo