Ouderinitiatief zoekt locatie in Zeist

Al eerder verscheen er een artikel op de Grasboom website over het nieuwe wooninitiatief in Zeist. Voor ondersteuning heeft initiatiefnemer heeft Simone aangeklopt bij de Grasboom en regelmatig is er uitwisseling van informatie over de stand van zaken.

Inmiddels hebben zich 14 ouderparen aangesloten die wel brood zien in het initiatief. Er zijn vier werkgroepen gevormd die zich buigen over de financiële kant van de zaak; een locatie zoeken en zorgen voor goede communicatie. Een vierde werkgroep houdt zich bezig met het thema zorg en groepsvorming.

Gemeente Zeist

Op verzoek van de gemeente Zeist is er een presentatie gegeven op het gemeentehuis. „De gemeente zit via het Centrum Jeugd en Gezin ook met een wachtlijst om jongeren met autisme te kunnen plaatsen.” De gemeente is daarom zeer geïnteresseerd in de vorderingen van het plan van Engelmann.

Het zou volgens Engelmann mooi zijn als er een investeerder opstaat in Zeist die mee wil denken. „Hoe mooi zou het zijn als we een pand voor een symbolisch bedrag – bijvoorbeeld één euro – kunnen overnemen en zelf kunnen verbouwen?”

Locatie voormalige jeugdgevangenis?

Toen de gemeente ideeën verzamelde voor de toekomstige invulling van de leegstaande voormalige jeugdgevangenis Eikenstein aan de Utrechtseweg, had Engelmann de stille hoop dat ze daar wel een plek zouden vinden. Nu zegt ze over de locatie: „Het is eigendom van het Rijks-vastgoedbedrijf. Die zal het verkopen aan een projectontwikkelaar, die vervolgens bepaalt wat ermee gebeurt.” Daar kan het ouderinitiatief niet op wachten en zijn ze aktief op zoek naar een lokatie in Zeist

De komende jaren werkt Engelmann samen met de oudergroep verdere aan de uitwerking van alle plannen. Binnenkort hoopt het ouderinitiatief  een knoop door te hakken over de vorm van de rechtspersoon. „Worden we een stichting of een vereniging?” In het projectplan staat dat de opening voor 2022 gepland is, maar een jaar later is misschien realistischer.”

Bron: AD 24 oktober 2019