Past de Wlz ?

Van de Grasboom werkgroep Wmo / Wlz

Op dit moment ontvangt het overgrote deel van de Grasboom-bewoners een Pgb van de gemeente, vanuit de Wmo, voor inkoop van zorg en ondersteuning. Vanaf 2021 kunnen sommigen in aanmerking komen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het wetsvoorstel om ook cliënten met een psychische stoornis toegang te geven tot de Wlz is onlangs, in juli, goedgekeurd door de Tweede – en Eerste Kamer.

Toelatingscriteria

Vanuit de Grasboom is samen met het Ciz initiatief genomen om meer zicht te krijgen wie er een aanvraag kan doen voor zorg uit de Wlz. Bij de goed bezochte informatie bijeenkomst op 19 juli jl, in Amersfoort, waar vrijwel alle Grasboom locaties waren vertegenwoordigd, gaf Lynn Arkes van het Ciz een heldere toelichting op toelatingscriteria van de nieuwe Wlz.

Past de Wlz ?

De toegang tot de Wlz is niet voor iedereen passend en het is niet vanzelfsprekend dat je automatisch doorstoomt vanuit de Wmo naar de Wlz.
Persoonlijke factoren spelen daarbij een cruciale rol. Uitspraken over ‘voor wie?’ en/of dat de Wlz voor een enkeling is of juist voor een aantal bewoners, zijn op dit moment erg voorbarig.

Oriëntatie belangrijk

De vraag over aantallen en percentages is ook niet boeiend. Belangrijk is dat we ons in de komende periode blijven oriënteren op nieuwe ontwikkelingen die zowel binnen de Wmo en de Wlz op handen zijn.
Het Ciz zal volgend jaar herindicaties gaan verzorgen voor wie toegang naar de Wlz passend is.

Geen dubbele indicatiegesprekken

Om te voorkomen dat er volgend jaar, overbodig dubbele keukentafelgesprekken komen, vanuit de gemeente (Wmo) en het Ciz (Wlz) is men in overleg met gemeenten om hierin gezamenlijk op te trekken. Het Ciz wil graag voor 1 oktober 2020 klaar zijn met de herindicaties. Deze datum geeft voldoende tijd voor bezwaar en beroep voor 1 januari 2021. De beoordeling van een indicatie duurt 6 weken. Het is daarom raadzaam om een aanvraag voor Wlz vroegtijdig, maar uiterlijk half augustus 2020 in te dienen. Tot die tijd hebben we voldoende gelegenheid om ons te verdiepen in de materie.

Grasboom volgt de ontwikkelingen

Bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe Wlz is er nog veel in ontwikkeling en is expertise van ervaringsdeskundigen gewenst. De Grasboom is er bij! Vanuit werkgroep Wmo/Wlz van De Grasboom zal de werkgroep zorgvuldig blijven communiceren met alle ouders, zodat iedereen op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen Wmo en Wlz en een passende keuze op het juiste moment te kunnen maken.