Patrick Lauwers nieuwe voorzitter van De Grasboom

Geheel in lijn en conform de afspraken die het bestuur in 2016 heeft gemaakt over het roulerend voorzitterschap zal Cees Boutens de voorzittershamer van de Grasboom, per 1 mei 2018, voor de komende 2 jaar overdragen aan Patrick Lauwers.

Cees Boutens nam eind 2016 de voorzitters taak voor het eerste jaar over van Harry van Haarlem. In deze periode werd de klachtenregeling in werking gesteld voor de Grasboom en volgde de aanstelling van een klachtenfunctionaris. Tevens werd een aanzet gemaakt voor een samenwerkingsovereenkomst voor de bestaande Grasboom projecten en nieuwe initiatieven in de toekomst. Cees blijft als bestuurslid actief meehelpen in het bestuursteam. We bedanken Cees voor de inspirerende en verbindende invulling van zijn voorzittersrol.

Patrick Lauwers is sinds maart 2015 betrokken bij de Grasboom en vanaf die tijd daar voorzitter. Patrick is in 2015 voorgedragen en gekozen door de ouders in Amersfoort. Opmerkelijk is dat hij geen kind heeft die bij de Grasboom woont, maar vanuit zijn maatschappelijke bewogenheid, zich graag wil inzetten voor onze doelgroep. Het bestuursteam zal hem ook bij deze taak ondersteunen, met hulp, kennis en ervaring die nodig om nieuwe uitdagingen te kunnen trotseren.

Zo gaan we binnen de Grasboom onderzoeken of het mogelijk is vergelijkbare wonen/zorgprojecten voor ouderen met autisme te initiëren en is afgesproken dat het mogelijk moet zijn dat nieuwe ouderinitiatieven kunnen aansluiten bij De Grasboom. Dat betekent dat het thema ‘bestuurbaarheid’ van De Grasboom opnieuw op de agenda zal komen. Patrick; “We zullen moeten vernieuwen, maar met behoud van het goede”

Dit is juist wat onze ouderinitiatieven in de zorg onderscheidt; maatwerk; wendbaarheid en onbevangen open staan voor vernieuwing.

Het bestuursteam van de Grasboom zier er nu als volgt uit:

  • Voorzitter Patrick Lauwers Grasboom Amersfoort
  • Secretaris Therese Lohmann Grasboom Hilversum Binnendoor
  • Penningmeester Bastiaan van de Wetering

Bestuursleden:

  • Cees Boutens Grasboom Utrecht De Roos
  • Frank van de Meent Grasboom Hilversum Vondellaan
  • Gert Hekkenberg Grasboom Utrecht Max
  • Harry van Haarlem Grasboom Utrecht Clophaemer
  • Piet Oudejans Grasboom Leusden
  • Pieter Rem Grasboom Veenendaal