PGB 2.0; één keten, één systeem

Ruim 130.000 budgethouders; meer dan 300.000 zorgverleners; 355 gemeenten; 31 zorgkantoren; 11 zorgverzekeraars; drie verstrekkers en een uitvoerder in één systeem. Vanuit vier wetten (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw) worden budgetten verstrekt. Ruim een half miljoen mensen en duizenden instanties gaan gezamenlijk werken in één digitaal systeem; PGB 2.0.

De samenwerking van de hele keten in één systeem biedt veel voordelen. De gegevens staan op één plek opgeslagen en worden veilig hergebruikt voor het opstellen en wijzigen van zorgovereenkomsten en declaraties.

Snel, makkelijk, overzichtelijk en veilig

Pgb 2.0 ondersteunt de administratie bij het beheren van toegekende budgetten, zorg-overeenkomsten en het registreren en betalen van zorg-declaraties. De budgethouder kan voortaan sneller, gemakkelijker en veiliger zijn Pgb-administratie doen.

De budgethouder krijgt inzicht in de status van zijn zorgovereenkomsten, declaraties en budget. Daarnaast wordt door verschillende automatische controles de kans op fouten verkleind.

Stand van zaken

Zoals onderstaande illustratie blijkt kent het proces van toekenning tot daadwerkelijke uitkering van het pgb verschillende partners die in één keten met elkaar samenwerken. De invoering van PGB 2.0 raakt dan ook de hele keten.

PGB 2.0 keten: Budgethouder, Zorgaanbieder, Gemeente (Wmo), Zorgkantoor (Wlz) en SVB

In juni 2018 is de eerste proefversie van PGB 2.0 beschikbaar gekomen voor DSW en de gemeente Westland. Aansluitend zijn in 2019 zijn vier zorgkantoren en hun budgethouders met een pilot gestart.

De ontwikkeling en de implementatie van dit nieuwe systeem is niet eenvoudig en heeft veel impact op alle betrokken partijen. Er is daarom gekozen voor een gefaseerde invoering.

Zorgvuldigheid boven snelheid

De pilot-gemeenten Rijssen-Holten, Smallingerland en Het Hogeland hebben in 2019 een aansluiting op PGB 2.0 voorbereid. Omdat in de praktijk bleek dat er veel tijd nodig is, om invulling te geven aan de gestelde randvoorwaarden, is besloten om de aansluiting van deze gemeenten op te schorten. Dit besluit illustreert dat alle betrokken partijen veel waarde hechten aan een zorgvuldige invoering.

Door de leerervaringen van de pilot gemeenten heeft de minister van VWS besloten om extra te investeren in de technische basis waardoor (essentiële) functionaliteiten voor verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren) later worden opgeleverd. Dit heeft ook impact op de planning van de landelijk invoering.

Eind 2022

Naar verwachting zullen de eerste gemeenten en zorgkantoren in het 3e kwartaal van 2021 starten met de voorbereidingen. De laatste groep gemeenten en zorgkantoren worden aangesloten in het 4e kwartaal van 2022. De SVB houdt het huidige pgb-systeem (PGB 1.0) gedurende de transitie periode, werkend beschikbaar.

Budgethouder centraal

Op dit moment maken volgens VWS zo’n 6000 budgethouders en 10.000 zorgverleners gebruik van PGB 2.0. Uit een gebruikers-onderzoek van maart 2020 blijkt dat budgethouders het systeem waarderen met een gemiddeld cijfer van 7,8. Zij geven aan dat, met het nieuwe PGB Portaal, het beheren van een pgb aanzienlijk eenvoudiger is en de administratieve last is verminderd.

Het onderzoek heeft ook bijgedragen aan een beter werkend en gebruiksvriendelijk systeem voor budgethouders en zorgaanbieders.

Pgb 2.0 en het familie-ouderinitiatief

Met de komst van PGB 2.0 kan een familie-ouderinitiatief, als formeel zorgaanbieder, gebruik gaan maken van dit systeem. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zorgovereenkomsten en declaraties digitaal aan te bieden. De budgethouder en de zorgaanbieder kunnen deze documenten digitaal accorderen.

Omdat de budgethouder en de zorgaanbieder samenwerken in hetzelfde portaal, wordt de zorgaanbieder, als rechtspersoon, vertegenwoordigd door diens administrateur. De zorgaanbieder logt in met eHerkenning.

De Grasboom blijft de ontwikkelingen van PGB 2.0 volgen en zal hiervan verslag doen.

Zie ook: SVB met overgang gestart van ‘Mijn Pgb’ naar nieuw Pgb portaal

Zie ook: Actieplan ‘Agenda Pgb’ aan Tweede Kamer gepresenteerd