Stem 10 jaar Illustratie Sione Hurkmans

StEM 10 jaar: een goed gesprek

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus wordt het Lustrum 10 jaar StEM Grasboom van 19 maart uitgesteld.

Van uitstel komt echter geen afstel. Wij hopen u later dit jaar opnieuw uit te nodigen voor een Goed Gesprek over 10 jaar ouderinitiatief en wonen met autisme.

Namens het Bestuur van StEM en het Lustrum Comité

Bij de lustrum viering willen wij met alle betrokkenen en speciaal genodigden stilstaan bij het feit dat ouderinitiatief StEM al ruim 10 jaar bestaat.

We willen dit doen in de vorm van een Rondom 10 setting.

Onderwerpen van gesprek zullen zijn: De Woonwijzer Autisme, met een introductie door Kurt Joseph, GZ-psycholoog, en het SCP-rapport ‘Net als thuis’, met een introductie door Inger Plaisier, wetenschappelijk medewerker SCP.

Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat nodig is voor autismevriendelijk wonen en wat nodig is voor een succesvol ouderinitiatief. Komt u luisteren? Komt u meepraten? Neemt u belangstellenden mee?

Hoe dan ook: iedereen van harte welkom. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Locatie: Krachtstation, Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht
Entree is vrij en aanmelden wenselijk. Wilt u dan ook aangeven met hoeveel mensen u komt aan Gijs van de Beek <gbeek1994@kpnmail.nl>

2020 01 29 Uitnodiging Lustrum 10 jaar StEM Grasboom (PDF)