Thema-avond De Grasboom ‘Horizons verkennen’ 22 november 2017

Op 22 november a.s. organiseert De Grasboom een thema-informatie avond. In de loop der jaren zijn de algemene vergaderingen meegegroeid met de behoefte die bij ouders leeft om meer met elkaar te delen en onderwerpen te belichten die betrekking hebben op gebieden zoals wonen, welzijn en zorg.

Dit keer is het thema ‘Horizons verkennen met zicht op wonen en werken voor mensen met autisme’

Sinds de opening (2009) van het eerste Grasboomproject in Utrecht zijn er 98 woonplekken gerealiseerd verdeeld over acht ouderinitiatieven. Daarbij zien we bewoners uitstromen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun leven.

Op weg naar zelfstandigheid, kunnen ouders en naaste familie, stapje voor stapje de zorg overdragen en ‘loslaten’. Autisme gaat echter niet over… Kinderen worden volwassen en ouders komen in een levensfase dat ‘loslaten’ geen keuze meer is en het steeds moeilijker wordt om je volwassen ‘kind’ nabij te zijn.

Bij ouders van de Grasboominitiatieven staat het onderwerp ‘als ik er niet meer ben’ hoog op de agenda en samen zoeken zij naar mogelijkheden om dit verder vorm te geven.

Veel bewoners met autisme zijn gemotiveerd om verder te ontwikkelen en hebben de intelligentie en talenten in huis om dit te doen. Autisme houdt echter hen in de greep en hindert hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarom zoeken ouders toekomstgericht naar nieuwe mogelijkheden om samen met bewoners flexibele woonvormen te ontwikkelen waar zij meer grip en regie krijgen op de woonvorm zelf en die zij op zeker moment zelf kunnen runnen met begeleiding op maat.

Op de Grasboom thema-avond gaan we de horizon verkennen met presentaties van een onderneming die jongeren met autisme  naar werk en een zorgaanbieder die dit jaar is getart met een nieuw project ‘Wijck wonen’ in Amersfoort.

Aan het woord komen, Harry Lemmens van ITvitae en Rienk Buter van WijckWonen.

Deze thema-avond is bedoeld ter inspiratie en orientatie om nieuwe horizons te verkennen, voor ouders, bewoners, begeleiders en genodigden van aangesloten Grasboom ouderintiatieven.

Dit keer is de bijeenkomst in de kleurrijke lokatie van ‘Kijkoor’ (Sherpa) in Eemnes.

Informatie / thema-avond De Grasboom

Datum

Woensdag 22 november 2017

Aanvang

20:00  uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Afsluiting

21:45 uur

Locatie ‘Kijkoor’ (activiteitencentrum Sherpa)
(Theaterzaal)
Eikenlaan 4
3755 CP Eemnes