Toetsing Pgb-vaardigheid voor potentiële budgethouders

Bron: VNG

Welke kennis en vaardigheden heb je als budgethouder of gewaarborgde hulp nodig om te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (Pgb)?

De VNG, het ministerie van VWS, ZN en Per Saldo lanceerden op 26 augustus een Kader Pgb-vaardigheid waarmee dit getoetst kan worden.

Pgb-vaardigheid vergroot de mogelijkheid om zelf de zorg regelen; doelen te stellen en kritisch te kijken welke zorg het beste bij je past. Dit versterkt de autonomie en doet de Pgb-regeling zijn werk waarvoor het bedoeld is.

Voorlichtend en toetsend karakter

Het kader is opgesteld voor Pgb’s in de Wmo, de Jeugdwet, de Zvw en de Wlz en bestaat uit 10 belangrijke criteria voor Pgb-vaardigheid met een toelichting. Het kader wordt voor iedereen beschikbaar gesteld en heeft een voorlichtend karakter (voor kandidaat-budgethouders en vertegenwoordigers) maar ook een toetsend karakter (voor verstrekkers).

Een belangrijk onderdeel van het kader is een communicatiepakket met onder meer een checklist waarmee potentiële Pgb-houders zelf hun pgb-vaardigheid kunnen nalopen.

Bewuste keuze

Het doel van het kader is om potentiële Pgb-houders te informeren over welke taken, kennis en vaardigheden er zoal komen kijken bij een pgb. Door hen goed te informeren, zijn zij beter toegerust om een bewuste keuze te maken voor het Pgb.

De 10 Pgb-vaardigheden