Tweede kamer stemt in met passende regeling voor ouderinitiatieven binnen de Wtza

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 11 februari j.l. unaniem ingestemd met het amendement van Vera Bergkamp (D66) om samen met Pgb-ouderinitiatieven en PerSaldo een passende oplossing te vinden om de Wet toegang zorgaanbieders (Wtza), goed aan te laten sluiten bij de praktijk van deze initiatieven.

Bij de uitwerking van de wet worden, per Algemene Maatregel van Bestuur, de zorgen van de ouder-/familie-initiatieven betrokken. Daar bij gaat het vooral om beheersbaarheid van administratie, minder regels, kosten en de overbodigheid van een onafhankelijk intern toezichthouder bij ouderinitiatieven.

Met de aanname van dit amendement geeft de Tweede Kamer een duidelijk signaal naar de ouderinitiatieven dat maatwerk ook op beleidsniveau voor de ouderinitiatieven noodzakelijk blijft.

Met dank aan PerSaldo en de vijf aangesloten ouderinitiatieven die dit onderwerp helder op de agenda van de kamercommissie hebben gezet waardoor de ouder/familie-initiatieven de erkenning krijgen die ze verdienen.

Zie ook: Vergunningsplicht (Wtza) niet passend voor Ouderinitiatieven