van de Grasboom bestuurstafel

Van de Grasboom bestuurstafel (8)

In gesprek met de initiatieven;

Het koepelbestuur ondersteunt de projecten door kennis te bundelen en te delen en door gezamenlijk initiatieven te ontplooien. Om dit zo goed mogelijk te doen en hierin ook aan te sluiten bij de behoeften van de initiatieven, wil het koepelbestuur de relatie tussen bestuur en initiatieven verstevigen. De komende weken wil het koepelbestuur daarom gebruiken om met ieder initiatief afzonderlijk in gesprek te gaan. De initiatieven ontvangen een uitnodiging om een afspraak te maken.

Penningmeester overleg

Dit overleg vindt plaats tussen de penningmeesters van de verschillende initiatieven en is zo’n voorbeeld van kennis delen en van elkaar leren. Thema’s die hier besproken worden zijn o.a.: het op dezelfde wijze voeren van de financiële administratie (gestandaardiseerd grootboekrekeningstelsel); het afsluiten van een evenements-verzekering (voor uitjes), het onderzoeken van de mogelijkheid om een database voor de wachtlijst met beveiligde logins aan te schaffen, alsmede een programma voor het veilig en betrouwbaar mailen opslaan van documenten.

Nieuw lid koepelbestuur

Christel Hebly, bestuurlid van Grasboom Amersfoort is toegetreden tot het koepelbestuur. In haar werkzame leven draagt Christel binnen allerlei organisaties bij aan positieve samenwerking. Onder andere door het faciliteren van groepsbijeenkomsten. Binnen de Grasboom zal zij zich richten op de verbinding tussen de verschillende initiatieven en tussen de initiatieven en het koepelbestuur. Christel neemt zitting in de Pr & Communicatie commissie.

Klachtenprocedure

Ben Peek is gestopt als klachtenfunctionaris van de Grasboom. We zijn op zoek naar een oplossing voor deze leemte. Omdat we het belangrijk vinden dat een klachtenfunctionaris voor onze initiatieven de dynamiek binnen een ouderinitiatief begrijpt, zoeken we aansluiting bij de Landelijke Vereniging Ouderinitiatieven. De LVOI is een belangenvereniging voor alle ouderinitiatieven in Nederland die onder andere werkt aan een voor alle ouderinitiatieven toegankelijke geschillen- en klachtenregeling.

Zorgcommissiemiddag

De wachtlijstcommissie (WLC) organiseert op 20 november aanstaande een zorgcommissiemiddag rondom de vragen: welke begeleiding kun je nog bieden in je project? Welke indicaties zijn te zwaar? Kom je nog uit met de beschikbare bedragen? Wat betekent het woonplaatsbeginsel? En wat de overgang naar de Wlz? Alle leden van de zorgcommissies van de verschillende initiatieven zijn hier van harte welkom.