Van de Grasboom bestuurstafel (2)

In deze vaste rubriek willen wij de verschillende Grasboom locaties graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en besluiten van het Grasboom bestuur.

Op 30 oktober heeft het bestuur een strategie-sessie gehouden. Daarin is besloten, dat onze focus de komende jaren ligt op:

Versterken en verdiepen van de huidige projecten door actief kennis te delen, ontbrekende kennis van buiten aan te trekken en in te spelen op bij de projecten levende vragen.
Samen op te trekken richting gemeenten en beleidsmakers en de kracht van onze massa en expertise in te zetten
Ondersteunen van nieuwe initiatieven, ook hier door delen van kennis en ervaring. Deze nieuwe initiatieven kunnen (op termijn?) toetreden tot de Grasboom. Er moet wel sprake zijn van ouderinitiatieven en van dezelfde doelgroep en visie.
We willen zo veel mogelijk input krijgen uit de bestaande projecten en deze projecten zoveel mogelijk betrekken op de verschillende thema’s.

Eind januari vindt er een vervolgsessie plaats, waarin we actieplannen gaan opstellen voor de verschillende onderwerpen en een tijdpad af gaan spreken, waarbinnen een en ander gerealiseerd moet zijn.

Wordt vervolgd!