van de Grasboom bestuurstafel

Van de Grasboom bestuurstafel (4); nieuw organisatiemodel

Het bestuur van de Grasboom heeft het organisatie model verder vernieuwd. Daarmee bouwt zij voort op de keuze voor een nieuwe missie: het ondersteunen van (nieuwe) ouderinitiatieven. Er wordt gewerkt vanuit drie aandachtsgebieden: Zorg; Financiën en PR & Communicatie, met als doel zoveel mogelijk kennis over deze onderwerpen te delen. Hoe dit organisatiemodel er verder uit ziet lees je in dit vierde bericht Van de Grasboom bestuurstafel, het verslag van de tweede strategiesessie op 21 januari jl. Daar is ook de samenwerkingsovereenkomst van de negen locaties met De Grasboom ondertekend.

ondertekening samenwerkingsovereenkomst 2019

Het nieuwe model werkt vanuit drie kennisgebieden

In het nieuwe organisatiemodel worden drie commissies gevormd, waarin elk aangesloten ouderinitiatief eigen vertegenwoordigers levert. Elke commissie heeft een middelpunt die, als bestuurslid, zitting heeft in het Grasboom bestuur.
Het nieuwe bestuur telt straks vijf leden waarbij, naast de drie kerntaken van voorzitter, secretaris en penningmeester, twee bestuursleden het bestuur complementeren.
Drie bestuursleden zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor een commissie, te weten; 1) Zorg; 2) Financiën; en 3) PR & Communicatie. Twee andere bestuursleden beheren de portefeuilles 4) Kennisdeling en 5) Externe contacten.

Projectwerkgroepen en specialisaties vastgesteld

In het nieuwe organisatiemodel zijn binnen de drie commissies projectwerkgroepen en bepaalde specialisaties vertegenwoordigd. Zo zal de WLC (wachtlijstcommissie) opereren in de Commissie Zorg en de Werkgroep Grasboom web portaal in de commissie PR & Communicatie. De Werkgroep Wmo & Wlz zal ook binnen de commissie Zorg gaan werken. Binnen de Grasboom ontwikkelen zich ook werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de Werkgroep ASS-35+.

Een slagvaardige organisatie waar kennis word gedeeld

Op deze manier denken we slagvaardig te zijn; de voortgang rond afspraken goed te kunnen monitoren en feeling te houden met wat er in de verschillende projecten leeft. Het is daarom van belang dat vanuit de aangesloten stichtingen, ouders in de drie verschillende commissies gaan deelnemen en zo de lokale ouderinitiatieven goed vertegenwoordigd zijn in elke commissie. Tweemaal per jaar wordt er Grasboom-breed een vergadering belegd, waarbij het bestuur en vertegenwoordigers van elk project en/of voorzitters van de commissies, hun ervaringen delen en de achterliggende periode evalueren. Daarbij kunnen plannen worden gemaakt of worden bijgesteld voor de komende periode.

De volgende stap: bestuurssamenstelling vaststellen

Hoe het bestuur er straks uit zal gaan zien, is een onderwerp voor de agenda bij de volgende bestuursvergadering, op 4 maart a.s. Eerdere berichten in deze reeks verschenen o.a. op 13 december, ze zijn ook te vinden door de zoekfunctie te gebruiken.

Wellicht zijn er naar aanleiding van ‘deze bestuurstafel’ nog vragen. Stel ze gerust en stuur even een email-bericht aan secretariaat@degrasboom.nl

Therese Lohmann (secretaris stichting De Grasboom)