van de Grasboom bestuurstafel

Van de Grasboom bestuurstafel (6)

De laatste aflevering van deze Grasboom bestuurstafel dateert al weer uit maart. Hoog tijd voor een update waarin ik kort verslag doe. Zo zijn de jaarverslagen verschenen, volgt het bestuur de ontwikkelingen in Wmo- Wlz op de voet, en zijn er contacten met nieuwe ouderinitiatieven. Verder zijn binnen de Grasboom de taken van de zorg-commissies vergeleken, en beschikt de Werkgroep ASS 35+ sinds kort over een eigen website.

Organisatorisch: jaarverslagen en beleidsplan online

Het financieel jaarverslag 2018, het algemene jaarverslag 2018 en het beleidsplan 2019-2020 zijn goedgekeurd door het bestuur. Deze stukken zijn na te lezen op de website onder het kopje organisatie.

Ontwikkelingen Wmo-Wlz van dichtbij gevolgd

Per 1 januari 2021 zal de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk zijn voor voor mensen met een psychische stoornis. Daarbij moet sprake zijn van blijvende behoefte aan begeleiding en 24-uurszorg ‘in de nabijheid’. De precieze criteria zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. Inmiddels zijn er ‘regiotafels’, waar genoemde problematiek door alle partijen wordt besproken. De Grasboom is hier ook aanwezig, zodat we goed op de hoogte zijn en eventueel mee kunnen sturen. Het ligt in de verwachting, dat een deel van onze bewoners hier mogelijk voor in aanmerking zou kunnen komen. Er moet wel goed nagedacht worden over de consequenties. Ook binnen de Wmo zijn er ontwikkelingen; zo  is de minister (van VWS) in overleg met gemeenten om de kortdurende indicaties voor langere termijn af te spreken.

Contacten met nieuwe ouderinitiatieven

Het bestuur heeft intensief contact met het woonproject in oprichting ‘de Woongaard’ in Harmelen. Zij probeert zo veel mogelijk kennis te delen op diverse terreinen (financiën, zorg , contacten gemeente etc.). Tevens zijn er contacten met project in oprichting ‘Bunschoten’. Beide projecten worden mogelijk aspirant-lid van de Grasboom en bij de daadwerkelijke oplevering een volwaardige locatie van de Grasboom. Ook heeft het bestuur een platform geboden voor de werving van nieuwe ouders voor een mogelijk nieuw wooninitiatief in Zeist.

Takenpakket Zorgcommissie Grasboom-breed bekeken

Eind april is er een zorgcommissie-middag geweest onder de titel: taken, verantwoordelijkheden en grenzen van de zorg-commissies. Dit was een inspirerende bijeenkomst, waarin we hebben kunnen vaststellen, dat er met groot enthousiasme en veel inzet wordt gewerkt. De uitwisseling van de verschillende werkwijzen leverden ‘eyeopeners’ op. Een kleine commissie gaat verder met het uitwerken van de ideeën en gaat proberen om een raamwerk op te zetten voor een Grasboom-breed ’takenpakket zorgcommissie’. We zullen een tweede bijeenkomst organiseren (dit najaar?), waarin dit raamwerk wordt gepresenteerd en met ieders inbreng nader wordt ingevuld. Uiteraard zal er altijd ruimte blijven voor verschillende invulling per project.

Wellicht zijn er naar aanleiding van deze ‘Van de Grasboom bestuurstafel’ nog vragen. Stel ze gerust en stuur even een email-bericht aan secretariaat@degrasboom.nl

Therese Lohmann

Eerder verschenen hier 5 afleveringen Van de Grasboom Bestuurstafel. Via onderstaande Tags (labels) kun je voorgaande artikelen vinden.