Vera Bergkamp op bezoek bij ouderinitiatieven

Op uitnodiging van WoondroomZorg (o.a. zorgleverancier bij Grasboomlocaties in Hoofddorp en Veenendaal) bezocht Vera Bergkamp (D66) woensdag 31 juli j.l. twee ouderinitiatieven in Amsterdam en Hoofddorp.

Als lid van de Tweede Kamer houdt Vera Bergkamp zich bezig met maatschappelijke thema’s, zoals de langdurige zorg; wet en regelgeving ouderinitiatieven; toegang tot Wlz; het Pgb; emancipatie en familierecht, enz.

Het was al langer haar wens om deze zomer een werkbezoek te brengen aan twee ouderinitiatieven waar WoondroomZorg, als geselecteerd zorgleverancier, de zorg levert.  Gekozen is voor het ouderinitiatief ‘Marathon Wonen’ (in Amsterdam) en ‘Grasboom MeerBalans’ (in Hoofddorp).

Doel van dit werkbezoek is om  kennis te nemen van het ‘reilen en zeilen’ van ouderinitiatieven die, dankzij het Pgb, passende zorg onder eigen regie, een veilige woonomgeving hebben kunnen realiseren.

In een tweet geeft ze aan veel geleerd te hebben over ouderinitiatieven en autisme; ‘respect voor de kracht van ouders die betrokken zijn bij bestaande en nieuwe initiatieven’