Informatie over de Grasboom

Er zijn 11 Grasboom-locaties verspreid over de (Wmo) regio’s Amersfoort, Ede, Haarlemmermeer, Hilversum en Utrecht. Iedere locatie heeft een eigen stichting, met een eigen bestuur, gevormd door de ouders van de bewoners. Deze zelfstandig opererende besturen bepalen met de inbreng van ouders en bewoners de gang van zaken.

  • Amersfoort (3 locaties)
  • Ede
  • Haarlemmermeer
  • Hilversum (2 locaties)
  • Utrecht (4 locaties)

Vergelijk de locaties

In het groene tekstblok op deze pagina is alles te vinden over het wonen met autisme bij De Grasboom.

Waar komt de naam ‘Grasboom’ vandaan?