Professionals

Professionals

Er zijn 10 Grasboom-locaties verspreid over de (Wmo) regio’s Amersfoort, Haarlemmermeer, Hilversum en Utrecht. Iedere locatie heeft een eigen stichting, met een eigen bestuur, gevormd door de ouders van de bewoners. Deze zelfstandig opererende besturen bepalen met de inbreng van ouders en bewoners de gang van zaken.

  • Amersfoort (4 locaties)
  • Haarlemmermeer
  • Hilversum (2 locaties)
  • Utrecht (3 locaties)

Vergelijk de locaties