Professionals

Professionals

Er zijn 9 Grasboom-locaties verspreid over de (Wmo) regio’s Utrecht, Hilversum, Amersfoort en Haarlemmermeer. Iedere locatie heeft een eigen stichting, met een eigen bestuur, gevormd door de ouders van de bewoners. Deze zelfstandig opererende besturen bepalen met de inbreng van ouders en bewoners de gang van zaken.

  • Utrecht (3 locaties)
  • Hilversum (2 locaties)
  • Amersfoort
  • Leusden
  • Veenendaal
  • Hoofddorp

Vergelijk de locaties