Kwaliteit Zorg

De kwaliteit van de zorg

De kwaliteit wordt gemonitord door de zorgcommissie (bestaande uit ouders). Deze hebben een vast overleg (6 à 8 weken) met het begeleidingsteam. Tevens wordt er 1 à 2-jaarlijks een enquête gehouden onder bewoners en/of ouders en/of begeleiders. Hieruit worden aandachtspunten geformuleerd ter verbetering van de zorg. Deze worden meegenomen in het overleg van projectbestuur en geselecteerde zorgleverancier.

Handreiking Kwaliteit Zorg

Door de werkgroep Ondersteuning Zorgcommissies Grasboom is een document opgesteld met als titel Kwaliteit Zorg, waarin wordt beschreven hoe de Grasboom ouderinitiatieven hun zorg hebben geregeld.

De Grasboom adviseert aangesloten stichtingen om deze handreiking op te pakken. In het bijzonder omdat zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd aan de bewoners.