Voorwaarden bij aanmelding

Om bij de Grasboom te kunnen wonen:

  • is de kandidaat minimaal 18 jaar om zich te kunnen inschrijven (zie doelgroep).
  • ga je naar de website aanmelden.degrasboom.nl en maakt een account aan
    en vult de kandidaat samen met een ouder het intake-formulier in. Een begeleider mag helpen en gegevens achter laten. Dit kan niet in de plaats van de ouders.
  • volgt er een beoordeling door de wachtlijstcommissie die kijkt of alle Grasboomprojecten de zorg kunnen leveren.

Als de beoordeling positief is:

  • wordt de kandidaat op de wachtlijst geplaatst na betaling van € 50,- entreegeld. Om op de wachtlijst te kunnen blijven staan vragen we jaarlijks een bijdrage van € 25,-.
  • mag iedereen die op de wachtlijst staat reageren zodra er een woning vrijkomt in een van de projecten. Degenen, die het langst op de lijst staan, worden het eerst opgeroepen en krijgen een intake van de zorgleverancier van het betreffende project.
  • volgt er een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, met de kandidaat en diens ouders met de intake-commissie en/ of het bestuur die de beslissing neemt tot plaatsing.
  • Als een kandidaat een passende beschikking Beschermd Wonen (Wmo) of een zorgzwaartepakket Ggz-Wonen (Wlz) met Pgb op orde heeft, is er meer kans om geplaatst te worden dan een kandidaat, die dat (nog) niet op orde heeft.

Zie ook: Bewonersprofiel & voorwaarden

Zie ook: Elders beschermd wonen?