Zorg op maat

De ondersteuning en begeleiding wordt geleverd door professionele zorgleveranciers die door de ouders zijn geselecteerd

Er zijn vier geselecteerde zorgleveranciers betrokken op tien verschillende Grasboom locaties. De zorg is voornamelijk individueel gericht en er wordt gewerkt met een zorgplan. Elk project heeft een eigen team met begeleiders, waarvan elke bewoner een persoonlijk begeleider krijgt, die de zorg coördineert.

Met de bewoners worden afspraken gemaakt voor begeleidingsgesprekken en praktische ondersteuning bij koken, boodschappen doen, woning verzorgen, administratie voeren etc. Bewoners kunnen binnenlopen met een vraag bij de begeleiding. Er is sprake van een redelijke zelfstandigheid, de bewoners moeten een vraag uit kunnen stellen tot er begeleiding is. Er is geen 24/7 uurs zorg, meestal is er wel een telefonische bereikbaarheidsdienst. ’s Nachts is er geen begeleider aanwezig, evenmin als een deel van het weekend.

De 24-uurs bereikbaarheid wordt ingevuld door begeleiders samen met de ouders.

Een deel van de begeleiding is groepsgericht. Het gaat daarbij om groepsactiviteiten met als doel om sociale vaardigheden aan te leren/oefenen en om vereenzaming te voorkomen. In elk project bestaat de mogelijkheid om samen te koken en te eten. Huisdieren zijn in de meeste projecten toegestaan in de eigen woning. Afhankelijk van de groep-samenstelling worden hulp- assistentiehonden soms toegelaten in de gemeenschappelijke ruimtes