Organisatie

De Grasboom en aangesloten stichtingen

Ouder-wooninitiatieven aangesloten bij Stichting De Grasboom

Rechtsvorm

Stichting (opgericht 21-06-2006)

ANBI status

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
Anbi status: Ja (per 01-01-2008)
KvK nr. 30216235

Grasboom financieel overzicht 2022

Beleidsplan de Grasboom 2023 – 2025

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (Ggz)
 • Kleinschalige wooninitiatieven met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
 • Elk wooninitiatief heeft 1 centrale gemeenschappelijk ruimte
 • Stichtingsbesturen met 80%-100% vertegenwoordiging door ouders
 • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Leveringsvorm

 • Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Woonvorm

 • Beschermd Wonen* (Wmo)
 • Ggz-wonen (Wlz)
 • Wooninitiatief zoals bedoeld in artikel 3.1.4 Besluit Langdurige Zorg
 • Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
 • Zorgclusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

 • Individuele begeleiding
 • Zorg op afspraak
 • Zorg zonder verblijf

Samenwerking binnen De Grasboom (commissies & werkgroepen)

 • Commissie Zorg (met vertegenwoordiging van aangesloten stichtingen)
 • Commissie PR & communicatie (met vertegenwoordiging van aangesloten stichtingen)
 • Commissie Financiën (penningmeesters van aangesloten stichtingen)
 • Wachtlijstcommissie WLC
 • Werkgroep ‘Grasboom webportaal’
 • Werkgroep ‘Wmo – Wlz (Beschermd Wonen en Ggz wonen met Pgb)
 • Werkgroep Ondersteuning Zorgcommissies de Grasboom (OZG)
 • Coaching/ ondersteuning vanuit het bestuursteam voor aangesloten stichtingen en nieuwe wooninitiatieven

Ontwikkeling wooninitiatieven

 • Lokale werkgroepen met aandachtsgebieden voor Wonen, Zorg, Welzijn, Financiën, PR, Wmo/ Beschermd Wonen, Werving , Belangenbehartiging en Activiteiten met ondersteuning van stichting De Grasboom
 • Grasboom Plus. Platform voor ontwikkeling nieuwe wooninitiatieven 35+ met autisme. Activiteiten zijn in 2022 gestaakt; 2 lokale initiatieven zelfstandig zijn verder gegaan die medio 2025 zullen gaan starten. website
 • Grasboom Woerden; Startend ouderinitiatief van Stichting De Woongaard KvK nr. 72726555.

Woningaanbod

133 woningen verdeeld over 11 locaties in de regio’s Amersfoort (3 locaties), Ede, Haarlemmermeer, Hilversum (2 locaties) en Utrecht (4 locaties).
+3 bewoners in ‘buurzorg’ bij Grasboom Utrecht Max.

Aangesloten woningcorporaties

 • Dudok Wonen Hilversum
 • Patrimonium woonstichting Veenendaal
 • Stichting Studenten Huisvesting (SSH) Utrecht
 • Jebber bv Utrecht (dochteronderneming van SSH)
 • Stichting Habion Zorgvastgoed Hilversum
 • De Alliantie regio Amersfoort
 • Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
 • Stichting Omthuis Leusden
 • Stichting WoonIn Utrecht
 • Stichting Ymere Hoofddorp

Formeel zorgaanbieders

 • Stichting Exploitatie Max (Utrecht)
 • Stichting Exploitatie Utrecht-3
 • Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer
 • Stichting Grasboom Amersfoort
 • Stichting Aunders Bunschoten
 • Stichting Exploitatie Grasboom Leusden
 • Stichting Exploitatie Hilversum (Steh)
 • Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon, Hilversum)
 • Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal
 • Stichting MeerBalans (Hoofddorp)

Geselecteerde Zorgleveranciers (onderaannemerschap)

 • Kwintes (Leusden)
 • Lister (Utrecht)
 • Sherpa (Hilversum)
 • WoondroomZorg (Amersfoort, Bunschoten, Hoofddorp, Utrecht en Veenendaal)

Financiering van de Zorg

 • Wmo: (gemeente) beschikking Beschermd Wonen* met Pgb (geenZIN)
 • Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN) Zorgzwaartepakket: Ggz-wonen met wooninitiatieventoeslag

*) In regio (centrumgemeente) Amersfoort wordt Beschermd Wonen aangeduid met Ondersteuning met noodzakelijk verblijf