Organisatie

Organisatie

De Grasboom en aangesloten stichtingen

Ouder-wooninitiatieven aangesloten bij Stichting De Grasboom

Rechtsvorm

Stichting (opgericht 21-06-2006)

ANBI status

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
Anbi status: Ja
KvK nr. 30216235

Grasboom financieel overzicht 2019

Grasboom jaarverslag 2019

Grasboom Beleidsplan 2019-2020

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
 • Kleinschalige wooninitiatieven met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
 • Elk wooninitiatief heeft 1 centrale gemeenschappelijk ruimte
 • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Leveringsvorm

 • Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Woonvorm

 • Beschermd Wonen* (zonder wooncomponent; bewoner draagt woonlasten)
 • Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
 • Zorgclusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

 • Individuele begeleiding en begeleiding groep / zorg op afspraak

Samenwerking binnen De Grasboom (commissies & werkgroepen)

 • Commissie Zorg (met vertegenwoordiging van aangesloten stichtingen)
 • Commissie PR & communicatie (met vertegenwoordiging van aangesloten stichtingen)
 • Commissie FinanciĆ«n (penningmeesters van aangesloten stichtingen)
 • Wachtlijstcommissie WLC
 • Werkgroep ‘Grasboom webportaal’
 • Werkgroep ‘Wmo – Wlz (Beschermd Wonen met Pgb)
 • Werkgroep Ondersteuning Zorgcommissies de Grasboom (OZG)
 • Coaching/ ondersteuning vanuit het bestuursteam voor aangesloten stichtingen en nieuwe wooninitiatieven

Ontwikkeling wooninitiatieven

 • Lokale werkgroepen met aandachtsgebieden voor Wonen, Zorg, Welzijn, FinanciĆ«n, PR, Wmo/ Beschermd Wonen, Werving , Belangenbehartiging en Activiteiten met ondersteuning van stichting De Grasboom
 • Grasboom ASS 35+. Een nieuw platform voor ontwikkeling nieuwe wooninitiatieven t.b.v. 35-plussers met autisme. website
 • Grasboom Harmelen. Startend ouderinitiatief van Stichting De Woongaard KvK nr. 72726555. website De Woongaard

Woningaanbod

118 woningen verdeeld over 10 locaties in de regio’s Amersfoort (3 locaties), Ede, Haarlemmermeer, Hilversum (2 locaties) en Utrecht (3 locaties).
+3 bewoners in ‘buurzorg’ bij Grasboom Utrecht Max.

Aangesloten woningcorporaties

 • Dudok Wonen Hilversum
 • Patrimonium woonstichting Veenendaal
 • Stichting Studenten Huisvesting (SSH) Utrecht
 • Jebber bv Utrecht (dochteronderneming van SSH)
 • Stichting Habion Zorgvastgoed Hilversum
 • De Alliantie regio Amersfoort
 • Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
 • Woningstichting Leusden
 • Mitros Utrecht
 • Stichting Ymere Hoofddorp

Formeel zorgaanbieders

 • Stichting Exploitatie Max (Utrecht)
 • Stichting Exploitatie Utrecht-3
 • Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer
 • Stichting Grasboom Amersfoort
 • Stichting Aunders Bunschoten
 • Stichting Exploitatie Grasboom Leusden
 • Stichting Exploitatie Hilversum (Steh)
 • Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon, Hilversum)
 • Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal
 • Stichting MeerBalans (Hoofddorp)

Geselecteerde Zorgleveranciers

 • Kwintes (Amersfoort, Leusden en Utrecht)
 • Lister (Utrecht)
 • Sherpa (Hilversum)
 • WoondroomZorg (Bunschoten, Hoofddorp en Veenendaal)

Financiering van de Zorg

 • Wmo: (gemeente) beschikking Beschermd Wonen* met Pgb (geenZIN)
 • Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN) Zorgzwaartepakket: GGZ-wonen

*) In regio (centrumgemeente) Amersfoort wordt Beschermd Wonen aangeduid met Ondersteuning met noodzakelijk verblijf