Organisatie

Organisatie

De Grasboom en aangesloten stichtingen

Ouder-wooninitiatieven aangesloten bij Stichting De Grasboom

Rechtsvorm

Stichting

ANBI status

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
Anbi status: Ja
KvK nr. 30216235

Grasboom financieel overzicht 2018

Grasboom jaarverslag 2018

Grasboom Beleidsplan 2019-2020

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
 • Kleinschalige wooninitiatieven met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
 • Elk wooninitiatief heeft 1 centrale gemeenschappelijk ruimte
 • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Leveringsvorm

 • Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Woonvorm

 • Beschermd Wonen (zonder wooncomponent; bewoner draagt woonlasten)
 • Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
 • Zorgclusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

 • Individuele begeleiding en begeleiding groep / zorg op afspraak

Samenwerking binnen De Grasboom (commissies & werkgroepen)

 • Commissie Zorg (met vertegenwoordiging van aangesloten stichtingen)
 • Commissie PR & communicatie (met vertegenwoordiging van aangesloten stichtingen)
 • Commissie FinanciĆ«n (penningmeesters van aangesloten stichtingen)
 • Wachtlijstcommissie WLC
 • Werkgroep ‘Grasboom webportaal’
 • Werkgroep ‘Wmo – Wlz (Beschermd Wonen met Pgb)
 • Coaching/ ondersteuning vanuit het bestuursteam voor aangesloten stichtingen en nieuwe wooninitiatieven

Ontwikkeling wooninitiatieven

 • Lokale werkgroepen met aandachtsgebieden voor Wonen, Zorg, Welzijn, FinanciĆ«n, PR, Wmo/ Beschermd Wonen, Werving , Belangenbehartiging en Activiteiten met ondersteuning van stichting De Grasboom
 • Grasboom ASS 35+. Een nieuw platform voor ontwikkeling nieuwe wooninitiatieven t.b.v. 35-plussers met autisme. website
 • Grasboom Harmelen. Startend ouderinitiatief van Stichting De Woongaard KvK nr. 72726555

Woningaanbod

118 woningen verdeeld over 10 locaties in Amersfoort (4 locaties), Haarlemmermeer, Hilversum (2 locaties) en Utrecht (3 locaties).
+3 bewoners in ‘buurzorg’ bij Grasboom Utrecht Max.

Aangesloten woningcorporaties

 • Dudok Wonen Hilversum
 • Patrimonium woonstichting Veenendaal
 • Stichting Studenten Huisvesting (SSH) Utrecht
 • Jebber bv Utrecht (dochteronderneming van SSH)
 • Stichting Habion Zorgvastgoed Hilversum
 • De Alliantie regio Amersfoort
 • Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
 • Woningstichting Leusden
 • Mitros Utrecht
 • Stichting Ymere Hoofddorp

Formeel zorgaanbieders

 • Stichting Exploitatie Max (Utrecht)
 • Stichting Exploitatie Utrecht-3
 • Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer
 • Stichting Grasboom Amersfoort
 • Stichting Aunders Bunschoten
 • Stichting Exploitatie Grasboom Leusden
 • Stichting Exploitatie Hilversum (Steh)
 • Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon, Hilversum)
 • Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal (Steven)
 • Stichting MeerBalans (Hoofddorp)

Geselecteerde Zorgleveranciers

 • Kwintes (Amersfoort, Leusden en Utrecht)
 • Reinaerde (Utrecht)
 • Sherpa (Hilversum)
 • WoondroomZorg (Bunschoten, Hoofddorp en Veenendaal)

Financiering van de Zorg

 • Wmo: (gemeente) beschikking Beschermd Wonen met PGB (geenZIN)
 • Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN)