Bewonersprofiel

Bewonersprofiel

De dienstverlening bij De Grasboom is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Voor veel bewoners is het wonen met begeleiding de eerste stap vanuit het ouderlijk huis en misschien wel de grootste stap in hun leven. Het is van belang dat we die stap goed voorbereiden en zorgvuldig zetten.

Om te komen tot een juiste keuze zijn vanuit de ouderinitiatieven, in samenspraak met onze zorgleveranciers, een bewonersprofiel en voorwaarden opgesteld. Het is het streven van De Grasboom om een algemeen bewonersprofiel te hanteren, echter onderling vertonen de bewonersprofielen van de negen Grasboomprojecten kleine verschillen.

Op de websites van de betreffende projecten kun je kennis nemen van de verschillende bewonersprofielen.