Maatwerkbegeleiding

Wonen bij de Grasboom = kiezen voor begeleiding

Veel (jong) volwassenen met een vorm van autisme en hun ouders hebben vaak al een lastige weg afgelegd voordat zij de stap zetten om zich aan te sluiten bij een ouderinitiatief. Door de ervaring in hun zoektocht naar de juiste begeleiding, weten zij als geen ander wat er voor hun kind nodig is. Het streven is dan ook om, samen met een door ouders geselecteerde zorgleverancier de juiste begeleiding te bieden die gericht is op:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast
  • Het bieden van een omgeving die vereenzaming kan voorkomen

Dit impliceert, dat het wonen in een Grasboomproject geen vrijblijvende zaak kan zijn, waar een bewoner naar believen in kan toetreden. Van de bewoner wordt dan ook verwacht dat hij/zij inzicht heeft in de beperking(en) die het autisme met zich mee brengt. Dit inzicht is essentieel bij het ontvangen en aanvaarden van ondersteuning bij het leren omgaan met autisme.

De Grasboomprojecten hebben er belang bij dat alle bewoners van de betreffende bewonersgroep de ondersteuning betrekken van dezelfde zorgleverancier; De zorgleverancier wordt in samenspraak met ouders, de zorgcommissies en besturen zorgvuldig geselecteerd.

Grasboomprojecten voldoen in die zin aan de definitie ‘wooninitiatief’ zoals door het ministerie van VWS beschreven.

De Grasboom werkt samen met, door de ouders, geselecteerde zorgleveranciers die ‘zorg op afspraak’ bieden. Een belangrijk aspect daarbij is dat de zorgvisie van het ouderinitiatief naadloos aansluit bij de zorgvisie van de Zorgaanbieder.

Hierdoor kan een zorg-partnerschap ontstaan waarin de Zorg-professionaliteit van de Zorgleverancier en ervarings-deskundgheid van ouders en clienten elkaar aanvullen. Door het gezamenlijk afnemen van zorg/begeleiding; verantwoord budgetbeheer; uitwisseling van ervaring en expertise; ondersteuning van ouders (vrijwilligerswerk / mantelzorg), kan er efficiënter gewerkt worden en kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

Bewonersprofiel & voorwaarden