Autisme

Het hebben van autisme werkt door op vele levensterreinen waardoor wonen en meedoen in de samenleving soms (heel) moeilijk is. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee.

Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analystisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

De meeste mensen zien de wereld als een film maar mensen met autisme zien de wereld eerder als een stapel losse foto’s en zien minder samenhang. Hierdoor kost het hen veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt en is het ondduidelijk wat andere mensen bedoelen of voelen.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Elke dag opnieuw.

Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘anders’ is. Er zijn mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen een behoorlijk zelfstandig  leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

Er zijn ook verschillende vormen van autisme. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme.  De term spectrum wordt gebruikt in de zin van een veelkleurige waaier, waarmee aangegeven wordt dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. In de nieuwe versie van het handboek voor psychiaters (DSM-5) zal ASS de officiële benaming worden voor alle vormen van autisme.

De ouderinitiatieven van De Grasboom realiseren en onderhouden woonvormen met begeleiding op maat voor (jong) volwassenen met ASS en een normale tot hoge intelligentie.

In alle Grasboomprojecten wordt naast begeleiding op maat, bijzondere aandacht besteedt aan en rustige, prikkelarme en veilige woonomgeving.