Contra-indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden zijn er contra-indicaties vastgelegd.
 Je kunt niet komen wonen bij De Grasboom, of je kunt niet meer wonen bij De Grasboom, als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

1. Er is sprake is van structurele overvraging van de expertise van de begeleiding;

  • Als er sprake is van (andere) psychiatrische problemen, die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen met begeleiding onmogelijk is of is geworden.
  • bij ernstige drugs-en/of alcoholproblematiek
  • bij andere verslaving(en), die de begeleiding van onze bewoners met ASS in de weg staan
  • bij het ontbreken van mogelijkheden om te komen tot het maken van afspraken (in feite ben je dan niet begeleidbaar)

2. Als de veiligheid van andere bewoners in het geding is;

  • Er is sprake van frequent sociaal, verbaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag
  • Er is sprake van crimineel gedrag of criminele activiteiten

3. Er is sprake van een verstandelijke beperking.

  • waarbij aangetekend, dat een IQ van 75-85 in bepaalde gevallen passend kan zijn , als er een reëel perspectief is op ontwikkeling en leerbaarheid)

4. Er is sprake van structurele financiële problemen.

Juli 2023

Wat de Grasboom niet kan bieden