Contra-indicaties

Contra-indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden zijn er contra-indicaties vastgelegd.
 Je kunt niet komen wonen bij De Grasboom, of je kunt niet meer wonen bij De Grasboom, als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

  • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat. (autisme is dominante grondslag)
  • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat
  • Als er sprake is van ernstige drugs en/of alcoholproblematiek
  • Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag
  • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
  • Als er sprake is van een verstandelijke beperking *)
  • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten
  • Als er structurele financiële problemen zijn
  • Een permanente motorische of vocale dwangstoornis, kan in bepaalde gevallen een contra indicatie zijn. **)
*) In uitzonderlijke gevallen kan een IQ van 75 -85 passend zijn als er een reëel perspectief is op ontwikkeling en leerbaarheid.

**) Een permanente motorische of vocale dwangstoornis kan een belemmering zijn en is afhankelijk in hoeverre je de dwanghandeling zelf kunt controleren en niet storend is voor medebewoners.

Wat de Grasboom niet kan bieden