Voorwaarden

Voorwaarden

Om bij de Grasboom te kunnen wonen met de ondersteuning die bij je past zijn de volgende voorwaarden van belang:

 • Je hebt een diagnose Autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in DSM 5
 • Je bent minimaal 18 jaar (instroomleeftijd vanaf 18 jaar)
 • Je hebt een normale tot hoge intelligentie
 • Je hebt een beschikking van de gemeente voor een Wmo maatwerkvoorziening Beschermd Wonen (met Pgb) of een Wlz zorgzwaartepakket (met Pgb) die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij de Grasboom wilt inkopen.
 • Je bent in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen; ‘je eigen voordeur beheren’ in die zin dat je je eigen privacy kunt bewaken en verantwoordelijkheid draagt voor je eigen veiligheid en die van de groep. (Bijvoorbeeld: woning afsluiten en niet iedereen binnen laten.)
 • Je bent in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren, waarbij aansturing nodig kan zijn.
 • Je bent zelfstandig in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten, waarbij aansturing en ondersteuning soms nodig kan zijn.
 • Je kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 • Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt,
 • Je hebt een baan of andere dagbesteding buitenshuis of de motivatie hier naar op zoek te gaan.
 • Je hebt een eigen inkomen (salaris of uitkering) die je in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • Je staat als woningzoekende ingeschreven bij woningnet in de gemeente waar je wilt gaan wonen.
 • Je bent ingeschreven als deelnemer op de wachtlijst van De Grasboom.

Contra indicaties