Bewonersprofiel & voorwaarden

De dienstverlening bij De Grasboom is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Voor veel bewoners is het wonen met begeleiding de eerste stap vanuit het ouderlijk huis en misschien wel de grootste stap in hun leven. Het is van belang dat we die stap goed voorbereiden en zorgvuldig zetten.
Om te komen tot een juiste keuze is er vanuit de ouderinitiatieven in samenspraak met (geselecteerde) zorgleveranciers een bewonersprofiel met voorwaarden opgesteld. Het is het streven van De Grasboom om een algemeen bewonersprofiel te hanteren, echter onderling kunnende de bewonersprofielen van de tien Grasboom locaties verschillen vertonen.

Om bij de Grasboom te kunnen wonen met de ondersteuning die bij je past zijn de volgende voorwaarden van belang:

1. Diagnose en mate van zelfstandigheid

 • Je hebt een diagnose Autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in DSM 5
 • Je bent 18 jaar of ouder (inschrijfleeftijd vanaf 18 jaar)
 • Je hebt een normale tot hoge intelligentie
 • Je bent in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen; ‘je eigen voordeur beheren’ in die zin dat je je eigen privacy kunt bewaken en verantwoordelijkheid draagt voor je eigen veiligheid en die van de groep. (Bijvoorbeeld: woning afsluiten en niet iedereen binnen laten.
 • Je bent in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren, waarbij aansturing nodig kan zijn.
 • Je bent in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten, waarbij aansturing en ondersteuning nodig kan zijn.
 • Je kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 • Je staat open voor en accepteert de begeleiding die je nodig hebt,
 • Elk Grasboomproject beschikt over een gemeenschappelijke ruimte, waarin onderlinge sociale contacten plaats vinden.
 • Deelname aan gemeenschappelijke activiteiten gebeurt op vrijwillige basis en wordt nadrukkelijk gestimuleerd door begeleiding.
 • Je hebt een baan of andere dagbesteding buitenshuis of de motivatie hier naar op zoek te gaan.

2. Financiële voorwaarden

 • Je hebt een beschikking van de gemeente voor een Wmo maatwerkvoorziening Beschermd Wonen of beschermd thuis (met Pgb of
 • een beschikking vanuit de Wlz: zorgprofiel ‘GGZ-Wonen’1, 2of 3 (met Pgb)
 • Beiden dienen qua aantal uren en zorginhoud aan te sluiten bij de dienstverlening die je bij de Grasboom wilt inkopen.
 • Je hebt een eigen inkomen (salaris of uitkering) die je in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.(er is sprake van gescheiden wonen en zorg)
 • Je staat als woningzoekende ingeschreven bij woningnet in de gemeente waar je wilt gaan wonen
 • Je bent ingeschreven als deelnemer op de wachtlijst van De Grasboom.

Juli 2023

Contra indicaties