Samenwerking Authentiek Wonen in Zeist met de Grasboom

Op donderdag 1 februari jl. werden de handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst waarbij stichting Authentiek Wonen in de opstartfase kan rekenen op ondersteuning van stichting de Grasboom.

Simone Engelmann (Voorzitter) van de Stichting Authentiek Wonen, ontving Christel Hebly (voorzitter) en Pieter Rem (penningmeester) in Zeist om nader kennis te maken en wederzijdse intenties en afspraken in een document vast te leggen.

Simone Engelmann en Christel Hebly ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Al eerder heeft Simone, bij haar zoektocht naar enthousiaste initiatiefnemers, aangeklopt bij de Grasboom en zijn er verkennende gesprekken geweest. Met ondertekening van dit document heeft de samenwerking met de Grasboom een vastere vorm gekregen.

Ondersteuning

Het is een eerste stap naar formele aansluiting bij de Grasboom. Authentiek Wonen kan in de startfase, rekenen op de expertise en ervaring van individuele ouders op belangrijke aandachtsgebieden die bij de realisatie aan bod komen.

Daarnaast zal Authentiek Wonen gebruik gaan maken van de aanwezige expertise van de wachtlijstcommissie bij het onderzoeken of potentiële bewoners voldoen aan het bewonersprofiel en voor hen de passende begeleiding geboden kan worden op de nieuwe locatie. Ook kan Authentiek Wonen deelnemen aan kennissessies en informatieavonden bij de Grasboom.

Stichting Authentiek Wonen

Het idee voor om een wooninitiatief in Zeist te starten voor jonge mensen met autisme ontstond bij Simone in 2019. In die periode was zij actief bij het startende ouderintiatief in Harmelen (de Woongaard) dat naar verwachting in 2025 haar deuren in Woerden zal gaan openen.

‘Als het in Harmelen lukt dan moet het in Zeist ook lukken’ was haar gedachte. In de daaropvolgende periode is er hard gewerkt aan versteviging van het netwerk en zoektocht naar enthousiaste initiatiefnemers.

In augustus 2020 kon de initiatief-fase omgezet worden in een stichting en kwam er in 2022 zicht op nieuwbouw op het terrein van het Bartiméus Fonds in Zeist.

Het geduld van de initiatiefnemers wordt nog wel even op de proef gesteld omdat de nieuwbouw naar verwachting eind 2025 gereed zal komen.

Ruimte voor starters

Op de hoofdwebsite van het Grasboom-portal is ruimte gereserveerd in het menu ‘starters’ waar Authentiek Wonen regelmatig berichten kan delen over de voortgang van dit project.

Gedurende de realisatiefase staat het startende ouderinitiatief vrij om in hun communicatie, melding te maken dat er wordt samengewerkt met de Grasboom. Zodra het project formeel aangesloten is bij de Grasboom kan het ouderinitiatief gebruik maken van de Grasboom-huisstijl, locatie-vermeldingen; een eigen website met Atriumplatform en deelname aan het Grasboom webportaal.

Welkom

Namens de ouderinitiatieven van de Grasboom heten we Authentiek Wonen van harte welkom en blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen en ondersteunen waar dat gewenst is.