Disclaimer

Stichting De Grasboom heeft bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.

Zowel Stichting De Grasboom als de aangesloten stichtingen en wooninitiatieven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Alle rechten voorbehouden.

Iedere vorm openbaarmaking of hergebruik van de inhoud van deze website is toegestaan, tenzij bij bepaalde tekstgedeeltes en/of beeldmateriaal specifiek is vermeld dat hierop een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. De ‘hergebruiker’ riskeert hiermee een claim/boete van de maker.

Getoond Beeldmateriaal is bedoeld ter ondersteuning en illustratie van de tekst en dient geen commercieel doel of ander winstoogmerk.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat De Grasboom en/of aangesloten Grasboom-projecten zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijven.

Bronvermeldingen

Foto’s (algemeen gebruik)

De Grasboom
Willem Noordhoek (fotofgraaf)
Pixabay
Het Utrechts archief
OIII architecten Amsterdam
Hoogeveen architecten – Amstelveen
Rechtenvrije foto’s Rijksoverheid bewindspersonen
Rechtenvrije foto’s Tweede Kamer
Kelderman Groep
Pexels
Unsplash
WorldOrgs (bezoekersfoto; relevante publikatie)

Specifiek beeldtomateriaal

Woningaanbod Thea van de Heuvel fotografie
Grasboom Woerden Klunder architecten Rotterdam

Kaart op homepage
Google Maps API

Kaart marker icons
Viktor Vorobyev