Vensters

Vensters is een rubriek waar ruimte is gemaakt voor korte inspirerende verhalen van ouders, bewoners, familie en vrienden van de Grasboom. Een plek waar we van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren door het delen van ervaringen.

Heb jij een mooi verhaal? Stuur je bijdrage naar redactie@degrasboom.nl

Inhoud

Zie ook: venster op: ‘de nieuwe generatie’

NB. deze rubriek is geïnitieerd door de Pr & communicatie commissie van de Grasboom (koepelorganisatie)