Beschermd wonen wordt in 2022 taak voor alle gemeenten

Beschermd wonen wordt de verantwoordelijkheid van alle Nederlandse gemeenten. Op dit moment is het een taak voor de centrumgemeenten, maar dat gaat stapsgewijs veranderen. Over tien jaar moet de overgang helemaal zijn afgerond, hebben Minister Ollongren (BZK), staatssecretaris Blokhuis (VWS) en de VNG afgesproken.

Mensen die wegens psychische en/of psychosociale problemen beschermd wonen, moeten dat zoveel mogelijk in hun eigen omgeving doen. Daarom moet het geld voor beschermd wonen anders verdeeld worden. Dit advies van de commissie Toekomst Beschermd Wonen uit 2015 wordt nu overgenomen. Het Rijk en de gemeenten hebben een akkoord gesloten over de invoering van het nieuwe systeem.

Nieuwe verdeling in 2022

Voor huidige cliënten verandert er niets, zij blijven onder de centrumgemeenten vallen. Nieuwe cliënten worden vanaf 2022 de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Vanaf dat jaar wordt een deel van het budget ook anders verdeeld. De verdeling van het geld zal worden afgestemd op de ‘vraag’ (verdeling op basis van objectieve criteria) in plaats van het ‘aanbod’ (historisch gegroeide verdeling). Dat moet over tien jaar, onder toezicht van een taskforce, helemaal ingevoerd zijn.

Stapsgewijze overgangsperiode van 10 jaar

De gemeenten en het Rijk nemen voldoende tijd voor een zorgvuldige decentralisatie van de 43 centrumgemeenten naar alle 355 gemeenten. De gemeenten hebben gekozen voor een stapsgewijze decentralisatie. Voor de overgangsperiode is 10 jaar beschikbaar vanaf 2022.