Missie & visie

Missie van de Grasboom

Het oprichten en het in stand houden van kleinschalige ouderinitiatieven voor (jong) volwassenen met ASS met een normale tot hoge intelligentie, met de ambitie om binnen een veilige en stimulerende omgeving te komen tot een zo zelfstandig mogelijk bestaan: zelfredzaamheid, aangaan van sociale contacten en meedoen in de maatschappij.

Uitwerking van de missie

Visie van de Grasboom

de Grasboom ondersteunt ouders die kleinschalige woonvoorzieningen hebben gerealiseerd voor jongvolwassenen met ASS, die normaal tot hoog intelligent zijn. Het doel is zorg en begeleiding te bieden waardoor de bewoner leert zelfstandig te wonen binnen de mogelijkheden die ieder heeft. Het wonen bij een Grasboom locatie is gericht op uitstroom (zodra men verder kan met ambulante begeleiding elders); het verblijf in combinatie met inkoop van de zorg, duurt zolang je het nodig hebt.

Zie ook: Zorgvisie van de Grasboom in beeld