Visie van de Grasboom

Visie van de Grasboom

de Grasboom ondersteunt ouders die kleinschalige woonvoorzieningen hebben gerealiseerd voor jongvolwassenen met ASS, die normaal tot hoog intelligent zijn. Het doel is zorg en begeleiding te bieden waardoor de bewoner leert zelfstandig te wonen binnen de mogelijkheden die ieder heeft. Het wonen bij een Grasboom locatie is gericht op uitstroom (zodra men verder kan met ambulante begeleiding elders); het verblijf in combinatie met inkoop van de zorg, duurt zolang je het nodig hebt.

Zie ook: Zorgvisie van de Grasboom in beeld